Quotum arbeidsgehandicapten mogelijk na 2016

22 april 2013 | Door redactie

Het plan voor de veelbesproken quotumregeling – die het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten verplicht moet stellen – wordt versoberd. Het oorspronkelijke plan, waarbij werkgevers minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst moesten nemen, maakt plaats voor een regeling waarbij werkgevers er samen voor zorgen dat meer gehandicapten aan het werk komen. Lukt het niet om de doelstellingen te behalen, dan wordt het quotum alsnog ingesteld.

Werkgevers moeten er samen voor gaan zorgen dat meer arbeidsgehandicapten aan het werk komen. Dat is vastgelegd in het sociaal akkoord (pdf). Als het aantal banen achterblijft bij de doelstellingen, wordt het quotum pas geactiveerd. Meer over de quotumregeling las u in het bericht ‘Hulp bij in dienst nemen arbeidsgehandicapten

Doelstellingen quotumregeling sociaal akkoord

In het sociaal akkoord zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: er moeten 2.500 banen bijkomen voor arbeidsgehandicapten in 2014 en 5.000 banen in 2015. Daarna moet de jaarlijkse toename 10.000 banen bedragen in de periode 2020-2026. Vanaf 2026 moeten werkgevers in de marktsector er samen voor zorgen dat er in totaal 100.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten zijn.

Quotumregeling mogelijk alsnog na 2016

Er wordt wel een quotum in de wet vastgelegd waarbij ook per jaar wordt aangegeven hoeveel extra banen werkgevers beschikbaar moeten stellen aan mensen met een beperking, maar het quotum wordt pas geactiveerd als het afgesproken aantal extra banen niet wordt gerealiseerd. Eind 2016 komt er een toetsing van het aantal banen. Er moeten dan minimaal 11.000 extra banen zijn voor arbeidsgehandicapten.

Vanuit de OR aan de slag met inschakeling arbeidsgehandicapten

Vanuit artikel 28 lid 3 WOR hield uw OR zich misschien al bezig met de inschakeling van gehandicapte werknemers in de organisatie. Maar straks krijgt uw werkgever samen met collega-ondernemers de wettelijke verplichting om deze werknemers aan te nemen. Hoewel het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten niet direct een keiharde verplichting zal worden, kunt u de toepassing van deze nieuwe regels wel aangrijpen om dit onderwerp bij de bestuurder bespreekbaar te maken.