Quotum arbeidsgehandicapten niet gehaald?

13 augustus 2015 | Door redactie

Het is nog lang niet zeker of u in 2017 het quotum arbeidsgehandicapten gaat ontlopen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet weten dat de marktsector goed op schema ligt met het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten, maar volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer klopt de rekenmethode niet en zijn er veel minder banen gecreëerd.

Om arbeidsbeperkten een kans op de arbeidsmarkt te geven, heeft de staatssecretaris met werkgevers afgesproken dat in de periode 2013-2015 minstens 6.000 extra banen voor deze doelgroep gecreëerd moeten worden. Anders treedt in 2017 de Quotumwet in werking, om zo voldoende banen af te dwingen. De staatssecretaris liet de Tweede Kamer weten dat de marktsector in 2013 en 2014 al bijna 10.000 banen had gecreëerd. Het quotum leek daarmee voorlopig dus van de baan.

Sprake van creatief boekhouden bij tellen arbeidsbeperkten

Verschillende fracties in de Tweede Kamer twijfelen echter aan de manier waarop de staatssecretaris het aantal nieuwe banen berekend heeft, zo blijkt uit een reportage van Nieuwsuur. De staatssecretaris heeft namelijk ook arbeidsgehandicapten meegeteld die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats. Volgens D66 is er sprake van creatief boekhouden, aangezien deze arbeidsbeperkten al een baan hadden. Ook stelt de partij dat gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats op basis van de wet niet zomaar meegeteld mogen worden. Als deze mensen buiten beschouwing worden gelaten, zijn nog maar 4.000 arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen. De Tweede Kamer wil daarom graag zo snel mogelijk met de staatssecretaris in debat, maar die heeft al laten weten vast te houden aan haar eigen rekenmethode