Quotum participatiewet vaak niet haalbaar

18 februari 2013 | Door redactie

Bijna driekwart van de lezers van Arbo Rendement denkt dat zijn organisatie het quotum van de Participatiewet niet gaat halen. Dit quotum moet werkgevers stimuleren om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Haalt een werkgever het benodigde aantal niet, dan riskeert hij een boete.

In het bericht ‘Participatiewet geldt voor nieuwe werknemers’ kon u al lezen dat per 1 januari 2014 de nieuwe Participatiewet ingaat. Deze wet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en moet werkgevers stimuleren om (meer) arbeidsgehandicapten in dienst te nemen of te houden. Als uw organisatie meer dan 25 werknemers heeft, moet minstens 5% van het personeel in de toekomst uit arbeidsgehandicapten bestaan. Dit quotum heeft al veel stof doen opwaaien.

Boete van € 5.000 bij niet behalen quotum

Uit de poll die afgelopen maand op deze website stond, blijkt dat dit quotum voor 72% van de werkgevers niet haalbaar is. Van de stemmers geeft maar 4% aan nu al voldoende arbeidsgehandicapten in dienst te hebben.
Werkgevers die het quotum niet halen, riskeren een boete van € 5.000 per werkplek waar een arbeidsgehandicapte had moeten zitten. Organisaties die wel voldoende arbeidsgehandicapten in dienst hebben, kunnen profiteren van de mobiliteitsbonus van € 7.000 per kalenderjaar per arbeidsgehandicapte. Deze bonus – die eigenlijk geen bonus is, maar een korting is op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen – is één van de manieren waarop de overheid werkgevers wil stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Andere maatregelen die het makkelijker moeten maken om arbeidsgehandicapten aan te nemen, vindt u in het bericht ‘Motivatie om arbeidsgehandicapte aan te nemen’.