Quotum voor arbeidsbeperkten van de baan?

23 juli 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit dat werkgevers in de marktsector in 2017 nog niet te maken krijgen met een wettelijk quotum voor arbeidsbeperkten. Uit een tussenmeting van UWV blijkt namelijk dat zij de doelstelling van de banenafspraak al ruimschoots hebben gehaald.

In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – ook wel bekend als de Quotumwet – is bepaald dat er aan het eind van 2015 9.000 extra banen voor arbeidsbeperkten moeten zijn bijgekomen ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. Hierbij geldt een baan van 25,5 uur als één extra baan. De marktsector moet van de 9.000 banen 6.000 banen voor zijn rekening nemen en ligt volgens een tussentijdse meting van UWV (pdf) met 9.224 gerealiseerde banen ruim op schema. De overheid moet voor de overige 3.000 extra banen zorgen en is volgens de tussentijdse meting met 1.508 extra banen halverwege. In totaal staat de teller nu dus op 10.732 extra banen, waarvan 6.900 banen inleenverbanden zijn.

Mogelijk geen quotumheffing voor marktsector

De eerste officiële meting vindt plaats in 2016. Als de huidige situatie onveranderd blijft, krijgt in ieder geval de marktsector nog niet te maken met een eventuele quotumheffing. Zou bij de meting in 2016 blijken dat in 2015 de doelstelling van 6.000 of 3.000 extra banen niet bereikt is, dan zou in 2017 voor het eerst een quotumheffing kunnen gelden voor de markt- of overheidssector.

Quotumheffing kan in 2018 wel weer aan de orde zijn

Hoewel de quotumheffing in 2017 dus niet aan de orde lijkt, kan dit in 2018 weer anders zijn. UWV meet in 2017 namelijk of er in 2016 20.500 extra banen zijn gecreëerd ten opzichte van 1 januari 2013. In de jaren daarna wordt de lat steeds hoger gelegd. Dit moet uiteindelijk leiden tot 125.000 extra structurele banen voor arbeidsbeperkten.