Quotum voor arbeidsgehandicapten in uw bv

31 oktober 2012 | Door redactie

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord van PvdA en VVD pleiten zij voor de invoering van een quotomregeling binnen ondernemingen voor het in dienst hebben van arbeidsgehandicapten. Als uw bv 25 of meer werknemers in dienst heeft, moet 5% van uw personeelsbestand vanaf 2015 uit arbeidsgehandicapten bestaan. Voldoet u niet aan dit quotum, dan volgt een boete van € 5.000 per werkplaats.

Het kabinet wil wel met deze quotumregeling voorkomen dat arbeidsgehandicapten nergens terecht kunnen nu het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening afneemt. Het gaat om werknemers die een ZW-, WAO/WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben en bij wie is vastgesteld dat werken en het vinden van werk moeilijk is vanwege hun handicap. Deze beperkingen hoeven voor uw bv geen grote belemmering  te vormen. Bovendien biedt UWV vergoedingen voor bepaalde werkvoorzieningen.  

Quotum stapsgewijs ingevoerd

Dit voorstel is onderdeel van de nieuwe Participatiewet, die vanaf 1 januari 2014 het wetsvoorstel Werken naar Vermogen vervangt. Hierin wordt de quotumregeling voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers verwerkt. Vanaf 2015 zal de regeling in werking treden en wordt deze over zes jaar stapsgewijs ingevoerd. Dit moet u de tijd geven voor de nodige aanpassingen. Als uw bv minder dan 25 werknemers in dienst heeft, valt u buiten de quotumregeling. De verdere invulling van onder meer deze maatregel gaat het kabinet op korte termijn bespreken met de sociale partners.