Quotumheffing arbeidsbeperkten tot 2022 van de baan

14 november 2019 | Door redactie

Werkgevers krijgen voorlopig geen boete (quotumheffing) als zij niet een aantal arbeidsbeperkten in dienst hebben. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met ‘uitstel’ van de quotumheffing tot 2022.

In de banenafspraak hebben werkgevers beloofd dat zij voor 2026 125.000 extra banen zouden creëren voor arbeidsbeperkten. Voor de publieke en private sector gelden afzonderlijke, jaarlijkse doelstellingen tot 2026. Haalt een sector zo’n jaarlijkse doelstelling niet, dan zijn de werkgevers uit die sector verplicht een bepaald aantal arbeidsbeperkten (quotum) in dienst te hebben. Voldoet een individuele werkgever niet aan dit quotum, dan kan hij de quotumheffing opgelegd krijgen. Voorlopig hoeven werkgevers echter niet te vrezen voor de quotumheffing, omdat de Eerste Kamer nu heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat voorkomt dat de quotumheffing vóór 2022 kan worden opgelegd. Het wetsvoorstel zorgt er ook voor dat het quotum gedeactiveerd kan worden als werkgevers weer aan hun doelstelling voldoen.

Quotumheffing voorlopig niet van toepassing

De quotumheffing houdt momenteel in dat werkgevers die hun quotum voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten niet halen, per niet-vervulde (volledige) arbeidsplaats € 5.000 per jaar moeten betalen (maar het kabinet wil ook de regels hiervoor gaan wijzigen). Omdat werkgevers in de private sector de doelen uit de banenafspraak de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, is het verplichte quotum voor het in dienst hebben van arbeidsbeperkten, en daarmee de boete, bij hen voorlopig niet aan de orde. Overheidswerkgevers behaalden de banenafspraak de voorgaande jaren echter niet, maar door het aangenomen wetsvoorstel ontlopen ook zij de komende jaren de quotumheffing. De maatregel heeft onder andere als doel om de overheidssector meer tijd te geven om alsnog het aantal afgesproken banen voor arbeidsbeperkten te realiseren.

Wetsvoorstel regelt deactivering van de quotumheffing

Zoals gezegd regelt het wetsvoorstel ook de mogelijkheid om de quotumheffing voor zowel de publieke als private sector te deactiveren. Dit houdt in dat de heffing niet meer wordt opgelegd als het aantal banen voor arbeidsbeperkten weer in voldoende mate is toegenomen binnen de sector.