Quotumheffing mag geen afkoopsom worden

25 maart 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoopt dat de quotumregeling niet nodig is, maar vindt het wel een goede stok achter de deur voor werkgevers om zich in te spannen om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Dat heeft zij laten weten tijdens de behandeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten in de Eerste Kamer.

Werkgevers hebben afgesproken om de komende jaren extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 in de collectieve sector. Wordt het aantal afgesproken werkplekken niet gehaald, dan kan het wettelijk quotum in werking worden gesteld. Werkgevers die onvoldoende banen bieden aan arbeidsgehandicapten, betalen dan een heffing van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek. 

Quotum wordt hoger als werkgevers het niet ‘serieus’ nemen

Sommige leden van de Eerste Kamer zijn bang dat werkgevers de quotumheffing slechts als afkoopsom zien, waardoor arbeidsgehandicapten alsnog thuis komen te zitten. Volgens GroenLinks bijvoorbeeld zou ‘naming en shaming’ van bedrijven die zich niet aan de norm houden veel effectiever zijn. Staatssecretaris Klijnsma van SZW meent echter dat het niet zo’n vaart loopt. Volgens haar is het financieel aantrekkelijker voor werkgevers om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen dan om de quotumheffing te betalen. Wel liet ze weten de hoogte van de ‘boete’ te zullen herzien als het bedrag toch te laag blijkt te zijn.
De Eerste Kamer stemt op dinsdag 31 maart 2015 over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.