Quotumwet arbeidsbeperkten door Eerste Kamer

2 april 2015 | Door redactie

Met ingang van 2017 kan uw organisatie worden verplicht om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst nemen, met een boete als sanctie bij het niet naleven van die plicht. De kersverse Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA) is namelijk goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Deze zogenoemde Quotumwet heeft als uitgangspunt dat er een quotum in werking treedt als alle werkgevers in Nederland samen onvoldoende extra banen creëren voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over 2015. Blijkt dat werkgevers in 2015 onvoldoende arbeidsbeperkten in dienst hebben genomen, dan gaat het quotum per 2017 in. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd.

Boete van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek voor arbeidsbeperkte

Het quotum geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. Hoeveel werkplekken hij moet invullen hangt af van de omvang van het personeelsbestand en het totale tekort aan arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten. In het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf) vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de wet.

Rol van de ondernemingsraad bij het inschakelen van arbeidsbeperkten

Op basis van artikel 28 WOR heeft uw OR de taak om de inschakeling van arbeidsgehandicapten in uw organisatie te bevorderen. Met de Quotumwet heeft u een extra argument om deze groep werknemers in te schakelen. Maar denk niet dat uw bestuurder door de wet automatisch harder gaat lopen. De boete van € 5000 zal voor sommige werkgevers niet in verhouding staan tot de tijd en kosten die zij moeten steken in het creëren van nieuwe functies voor arbeidsbeperkten. Hier ligt dus een uitdaging voor uw OR.