Quotumwet door de Eerste Kamer

9 april 2015 | Door redactie

Mogelijk wordt uw bv vanaf 2017 verplicht om een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel bekend als de Quotumwet.

Het quotum treedt in werking als werkgevers gezamenlijk onvoldoende extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd.

Per niet-ingevulde werkplek quotumheffing van € 5000

Het quotum geldt voor uw bv als u 25 werknemers of meer in dienst heeft. Heeft u op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet u een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. In het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf) vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de wet.