Quotumwet en evaluatie door de Eerste Kamer

3 april 2015 | Door redactie

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, ook wel bekend als de Quotumwet. Hierdoor treedt er vanaf 2017 een quotum in werking als werkgevers en de overheid nog onvoldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten op basis van de banenafspraak.

In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd op basis van de wet. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Volgens de Quotumwet (pdf) moeten er in 2015 in totaal 9.000 banen zijn gerealiseerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. Welke werknemers nu precies onder het quotum vallen, vindt u terug in onze tool

Motie aangenomen voor evaluatie quotumheffing

Het quotum gaat alleen gelden voor werkgevers met 25 of meer werknemers in dienst. Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. Deze heffing zal twee jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd worden. Dit blijkt uit een motie (pdf) die tijdens de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is aangenomen. Ook andere aspecten zullen bij de evaluatie worden betrokken, zoals het aantal extra banen die zijn gecreëerd en de hoogte van de heffing.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wet, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!