Quotumwet goedgekeurd door Eerste Kamer

8 april 2015 | Door redactie

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is onlangs goedgekeurd door de Eerste Kamer. Werkgevers moeten door deze wet per 2017 mogelijk verplicht een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst nemen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.

In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd op basis van de wet. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf) moeten er in 2015 in totaal 9.000 banen zijn gerealiseerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. Welke werknemers onder het quotum vallen, vindt u terug in de tool ‘Wie zijn precies arbeidsgehandicapt volgens de Quotumwet?’.

Quotumheffing wordt na twee jaar geëvalueerd

Als het quotum van kracht wordt, gaat het alleen gelden voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Heeft zo’n werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. Deze heffing zal twee jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd worden. Dit blijkt uit een motie (pdf) die tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is aangenomen. Ook andere aspecten zullen bij de evaluatie worden betrokken, zoals het aantal extra banen dat is gecreëerd en de hoogte van de heffing.