Rapport Inspectie SZW baanbehoud arbeidsbeperkte jongeren

9 november 2018 | Door redactie

Inspectie SZW deed onderzoek naar de begeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking naar duurzaam werk. Het lukt vaak om deze groep aan een baan te helpen. Wat minder goed lukt, is ze ook langdurig aan het werk te houden.

Staatsecretaris Van Ark heeft in een Kamerbrief de resultaten bekendgemaakt van onderzoek door  Inspectie SZW naar plaatsing van arbeidsbeperkte jongeren bij werkgevers. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en UWV er wel in slagen jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, maar dat het minder goed lukt om ze aan het werk te houden. Bij het plaatsen van arbeidsbeperkte jongeren is niet altijd aandacht voor de lange termijn. In de praktijk blijkt het moeilijk om maatwerk te bieden en te zorgen voor een passende functie en werkplek (tool). Dat komt onder meer doordat professionals zoals jobcoaches de arbeidsbeperkten niet meer volgen en begeleiden als ze eenmaal aan het werk zijn. Dat zou wel moeten.

Minder kans op uitval met jobcoach

Arbeidsbeperkten moeten vooral langdurig gevolgd worden, zodat bij uitval kan worden ingegrepen. Nu is het zo dat bijvoorbeeld ziekteverzuim(tools) leidt tot baanverlies waardoor de arbeidbeperkte thuis komt te zitten. De aanbeveling van het rapport is dat het inschakelen van een jobcoach nodig is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Helaas zijn er soms regels bij gemeenten die de inzet van een jobcoach beperken  zoals voor de duur ervan. De jobcoach zou ook moeten monitoren of de overeengekomen arbeid wel passend is. Zo niet, dan moet er begeleiding plaatsvinden van werk naar werk en een andere werkgever gezocht worden. Een andere belemmering is dat de verwachtingen van werkgevers niet overeenkomen met de werkelijkheid. Zij moeten dus betere voorlichting krijgen.

Terughoudend met loonkostensubsidie

Hoewel de rol van werkgevers niet is onderzocht, wijst staatssecretaris Van Ark er wel op dat werkgevers volgens de banenafspraak meer banen moeten creëren en ook een afgesproken aantal arbeidsbeperkten in dienst moeten nemen. UWV en gemeenten kunnen verschillende instrumenten aanbieden om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om deze groep arbeidskrachten in dienst te nemen, zoals proefplaatsing, loonkostensubsidie (tool) of loondispensatie en jobcoaching. Gemeenten zijn echter ook vaak terughoudend bij de inzet van deze instrumenten. Om financiële redenen worden vooral loonkostensubsidie en jobcoaching minder aangeboden. Ook hanteren gemeenten verschillende regels. Dat maakt het er voor werkgevers niet duidelijker op.

Download hier het volledige rapport ’Aan het werk voor hoe lang’ (pdf).