Realisatie van het quotum arbeidsgehandicapten

26 april 2013 | Door redactie

Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben onlangs meer duidelijkheid gegeven over hoe zij het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten willen monitoren. Er wordt dit jaar een nulmeting gedaan en vervolgens zal jaarlijks het aantal arbeidsgehandicapten worden bijgehouden.

In een brief naar de Tweede Kamer (pdf) geven de minister en staatssecretaris meer duidelijkheid over de quotumplannen uit het sociaal akkoord. Zoals u in het bericht ‘Quotum arbeidsgehandicapten nog niet actief’ heeft kunnen lezen, heeft u voorlopig nog niet de verplichting om een minimum aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Wel moeten werkgevers er collectief voor zorgen dat zij jaarlijks een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst nemen (zie tabel hiernaast).Arbeidsgehandicapten Als werkgevers in de marktsector er niet voor zorgen dat er in 2015 en 2016 11.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten zijn gerealiseerd, wordt het wettelijke quotum alsnog geactiveerd. Overigens vallen onder de marktsector in dit geval ook de werkgevers in de zorg.

Nulmeting aantal banen arbeidsgehandicapten

Het kabinet gaat dit jaar nog een nulmeting uitvoeren naar het aantal banen voor arbeidsgehandicapten met als peildatum 1 januari 2013. Vanaf 2014 houdt het kabinet dan jaarlijks het gerealiseerde aantal banen voor arbeidsgehandicapten bij reguliere werkgevers in de gaten.  Het kabinet wil vóór de zomer een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer sturen over de quotumregeling. Hierin zal zij ook meer duidelijkheid geven over de gewijzigde Participatiewet zoals dat is afgesproken in het sociaal akkoord. De quotumregeling en de Participatiewet zijn straks twee afzonderlijke wetsvoorstellen, die in het najaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. De geplande inwerkingtreding van beide wetsvoorstellen is op 1 januari 2015. Dit is een jaar later dan eerder was afgesproken.