Rekening houden met dyslexie op het werk

29 maart 2023 | Door redactie

Werknemers die dyslectisch zijn, hebben moeite met lezen en schrijven. Er is echter niets mis met hun verstandelijke capaciteiten. Als niet bekend is dat een werknemer dyslectisch is, reageren leidinggevenden en collega’s vaak vooral op de symptomen van dyslexie. Dat kan leiden tot onbegrip en misverstanden, maar het is beter om in te spelen op een andere aanpak van het werk.

Een werknemer die dyslectisch is, heeft lees- en schrijfproblemen en kan moeite hebben met het verwerken van ingewikkelde geschreven informatie. Op het werk kan dat een complicatie zijn, bijvoorbeeld als iemand veiligheidsinstructies moet lezen of nieuwe vaardigheden die alleen op schrift staan. Ook woordopbouw of het formuleren van een grammaticaal correcte zin kan lastig zijn voor iemand met dyslexie. Omdat het lezen en schrijven veel concentratie kost, kan een omgeving met veel prikkels dit nog moeilijker maken. Werkgevers kunnen echter wel het nodige doen om een werknemer met dyslexie te helpen. Zo moeten ze in ieder geval een klimaat van inclusiviteit (infographic) scheppen, waarin het makkelijk is om er open over te zijn. 

Inspreken op smartphone is handige optie

Mondelinge toelichting op geschreven teksten is onontbeerlijk. Als collega's begrijpen wat dyslexie inhoudt, kunnen zij ook helpen door instructies te verduidelijken. Inspreken op de smartphone is bijvoorbeeld een handige optie. Dat kan ook een goed hulpmiddel zijn bij vergaderingen, bij wijze van notuleren. Verder kunnen werknemers hun collega met dyslexie helpen door een e-mail naar een extern contact nog even na te lopen..Is het toch noodzakelijk met geschreven teksten te werken, speel dan met de volgende tips in op de problemen die dyslectische werknemers ondervinden:

  • Gebruik een duidelijk lettertype in de juiste grootte, zoals Arial, Verdana en Comic Sans, in grootte 12.
  • Gebruik korte zinnen en niet te veel moeilijke of onbekende woorden.
  • Geef de werknemer de tijd om informatie te herhalen, zodat hij die goed in zich op kan nemen.