Stappenplan in dienst nemen arbeidsbeperkten

2 februari 2016 | Door redactie

Per 1 januari 2017 treedt mogelijk voor het eerst het quotum in werking voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Hoe zorgt u dat uw organisatie hierop is voorbereid?

Als uit de officiële meting blijkt dat werkgevers in de marktsector in de periode 2013-2015 geen 6.000 extra banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt in 2017 voor het eerst het quotum voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten geactiveerd. Iedere werkgever met meer dan 40.575 verloonde uren van werknemers per jaar, is dan verplicht om een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst te hebben.

Voorbereiding quotum arbeidsbeperkten

Hoewel het dus nog niet duidelijk is of het verplichte quotum in 2017 daadwerkelijk in werking treedt, kan het geen kwaad voor werkgevers om zich hier alvast op voor te bereiden. Er is nu immers nog de grootste keuze uit geschikte kandidaten die tot de doelgroep behoren. Er zijn een aantal stappen die uw organisatie kan ondernemen:

  • Bij UWV opvragen hoeveel werknemers die nu al bij uw organisatie in dienst zijn in het doelgroepregister zijn opgenomen.
  • Inventariseren welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden door werknemers met een arbeidsbeperking. Let hier ook goed op de vacatures die op dit moment openstaan. Eventueel kunt u besluiten om werk dat uw organisatie eerder heeft uitbesteed weer terug te halen. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakwerkzaamheden of de catering.
  • Alvast bedenken hoe uw organisatie werknemers met een arbeidsbeperking kan werven. Denk bijvoorbeeld aan het regionaal Werkbedrijf, werving- en selectiebureaus die gespecialiseerd zijn in arbeidsbeperkten, uw eigen netwerk, het netwerk van werknemers die bij uw organisatie werken en de reguliere wervingskanalen.
  • Inventariseren welke aanpassingen er eventueel op de werkplek moeten worden gedaan en welke financiële tegemoetkomingen er zijn als uw organisatie werknemers in dienst neemt die tot de doelgroep van de Quotumwet behoren.