Subsidie voor begeleiding arbeidsbeperkten

4 februari 2015 | Door redactie

Om langdurig zieken of werknemers met een handicap goed te begeleiden in het werk, kunt u subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. Deze subsidie kunt u niet aanvragen voor werknemers die onder de Participatiewet vallen. U moet dan de gemeente inschakelen.

Sinds 1 januari 2015 is de inzet van een interne jobcoach wettelijk geregeld. Als u een werknemer aanneemt met een langdurige ziekte of handicap of u heeft zo’n werknemer in dienst, dan kunt u nu subsidie aanvragen voor een jobcoach. In het Protocol Interne Jobcoach 2015 (pdf) is aangegeven welke voorwaarden hiervoor gelden. Zo moet UWV vaststellen dat de werknemer die u in dienst neemt structureel functionele beperkingen heeft en dat hij een loonwaarde heeft van minimaal 35% van het wettelijk minimumloon. U moet de werknemer daarnaast een dienstverband van minimaal zes maanden geven voor minstens 12 uur per week.

Wat doet de jobcoach?

De werknemer krijgt van de zogenoemde jobcoach op de werkplek een persoonlijk inwerk- of trainingsprogramma. Dit moet ervoor zorgen dat hij uiteindelijk zelfstandig zijn werk kan uitvoeren. Na afloop van het programma blijft de interne jobcoach beschikbaar voor vragen en het oplossen van problemen. U kunt ervoor kiezen om een interne jobcoach in te huren of een werknemer van uw organisatie aan te wijzen als interne jobcoach. 

Niet direct voor doelgroep Participatiewet

Uit het protocol blijkt ook dat u geen subsidie kunt krijgen voor een interne jobcoach als het gaat om de begeleiding van werknemers die onder de Participatiewet vallen. Dat zijn mensen die:

  • werkzaam zijn in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), of;
  • geen uitkering hebben en werkzoekend zijn of een uitkering ontvangen die niet door UWV wordt uitgekeerd (zoals een bijstandsuitkering of een ANW-uitkering), of;
  • jonggehandicapt zijn en een zekere loonwaarde hebben.

De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor het begeleiden van mensen die onder de Participatiewet vallen. Hiervoor zijn verschillende voorzieningen beschikbaar, waaronder een jobcoach. Zou u dus subsidie willen voor een jobcoach voor deze doelgroep, dan moet u dat via de gemeente regelen. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!