Tot 2022 geen boetes voor falen in banenafspraak

24 januari 2019 | Door redactie

Hoewel de overheid te weinig banen voor arbeidsbeperkten heeft gecreëerd, wordt er tot 2022 geen boete hiervoor opgelegd. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat dit regelt.

In de banenafspraak hebben werkgevers voorgenomen om 125.000 extra banen te creëren voor arbeidsbeperkten. Dit doel moet in 2026 behaald zijn. Om geleidelijk stappen te maken, zijn er ook tussendoelen overeengekomen. Jaarlijks moet zowel de publieke als de private sector voor een aantal banen gezorgd hebben. Als één van de twee sectoren zijn doel niet haalt, worden werkgevers in die sector verplicht een aantal arbeidsbeperkten in dienst te hebben. Falende werkgevers kunnen rekenen op een boete: de quotumheffing. Maar voorlopig speelt die boete waarschijnlijk geen rol, nu een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gestemd voor uitstel van de quotumheffing tot 1 januari 2022. Het wetsvoorstel moet nog wel langs de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel staat ook dat het quotum gedeactiveerd kan worden als een sector weer aan zijn doelstelling voldoet.

Wijzigingen in regels banenafspraak kunnen werkgevers helpen

Het kabinet wil in een ander (nog op te stellen) wetsvoorstel vóór 2022 vereenvoudigingen in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten doorvoeren. Zo moet het onderscheid tussen de markt- en overheidssector verdwijnen; er gelden dan geen aparte doelstellingen meer. Dat is gunstig voor werkgevers in de overheidssector, want zij behaalden in tegenstelling tot de marktssector de laatste tussendoelen niet. Als de diverse vereenvoudigingsmaatregelen en het wetsvoorstel voor uitstel van de quotumheffing doorgaan, wordt de kans groter dat de overheidswerkgevers voor én vanaf 2022 de quotumheffing ontlopen. Bovendien is voorgenomen om de quotumheffing te vervangen door een inclusiviteitsopslag. Hierbij introduceert het kabinet ook een bonus: werkgevers die juist meer banen realiseren dan het quotum verplicht, krijgen een beloning.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking