Tweede Kamer stemt in met Participatiewet

De Tweede Kamer is op 20 februari akkoord gegaan met de Participatiewet. Hierdoor zijn de herkeuring van huidige Wajongers, de invoering van de quotumregeling en de loonkostensubsidie een stap dichterbij. Ook komt er een studietoelage voor jonge gehandicapten.

21 februari 2014 | Door redactie

In het bericht ‘Invulling loonkostensubsidie in Participatiewet’ kon u al lezen dat het wetsvoorstel Invoering Participatiewet voor behandeling bij de Tweede Kamer was ingediend. Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit voorstel. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er één regeling komt die arbeidsbeperkten aan werk helpt. Nu bestaan er nog verschillende regelingen, zoals de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de WSW (de Wet sociale werkvoorziening).

Studieregeling voor jonge gehandicapten

Als de Eerste Kamer ook met de plannen instemt, treedt de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking. Gemeenten worden dan verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van arbeidsbeperkten. Door het samenvoegen en decentraliseren van de eerdergenoemde regelingen wordt op de lange termijn € 1,7 miljard bezuinigd. Werkgevers krijgen door de invoering van de Participatiewet mogelijk te maken met de quotumregeling. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Boete quotumregeling opgeteld bij Aof-premie’.
De Tweede Kamer heeft ook vóór een aanvulling op de Participatiewet gestemd die D66 voorstelde: er komt een studieregeling die jonge gehandicapten die minder dan het minimumloon kunnen verdienen, financieel ondersteunt bij het volgen van een opleiding. Dit moet hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Stel gratis uw vragen over de Participatiewet

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de Participatiewet en de quotumregeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!