Uitbreiding doelgroep quotum arbeidsbeperkten

2 januari 2015 | Door redactie

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het quotum voor arbeidsbeperkten. Als de Eerste Kamer ook instemt, moet u vanaf 2017 rekenen op een boete (quotumheffing) van € 5.000 per niet ingevulde werkplek als u te weinig arbeidsgehandicapten in dienst heeft. De werkplekken zijn bedoeld voor arbeidsgehandicapten die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

De Tweede Kamer is ook akkoord gegaan met een amendement, dat regelt dat u ook werknemers die een medische beperking hebben die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie én die in staat zijn om met ondersteuning het minimumloon te verdienen, mag meerekenen.

Quotumpercentage door uitbreiding doelgroep omhoog

Wel gaat het quotumpercentage voor alle werkgevers door uitbreiding van de doelgroep omhoog. U bent quotumplichtig als u 25 of meer werknemers in dienst heeft. Uiteindelijk zult u als werkgever dus meer banen voor arbeidsbeperkten moeten realiseren, maar u kunt door uitbreiding van de doelgroep tegelijkertijd uit een grotere vijver vissen. Vooralsnog is niet bekend of, en zo ja hoeveel, extra werkplekken u moet creëren door uitbreiding van de doelgroep.