Uitzendkrachten ook meetellen voor quotumwet

20 november 2015 | Door redactie

Als het aan het kabinet ligt, mag u straks ook uitzendkrachten en gedetacheerden in uw bv meetellen om te kijken of u voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten. Dit blijkt uit een gepubliceerde internetconsultatie.

Het kabinet heeft een algemene maatregel van bestuur (AMvB) ter consultatie aangeboden. Op basis hiervan mag uw bv, om aan de Quotumwet te voldoen, ook de gewerkte uren van door uw bv ingehuurde uitzendkrachten die vallen onder de doelgroep (tool) van de banenafspraak meetellen. Deze arbeidsbeperkten tellen dan niet mee voor het quotum van het uitzendbureau. Onder deze werknemers vallen overigens ook werknemers die u detacheert via een sociale werkplaats. De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten blijkt nu nog onduidelijk te zijn op dit punt.

Discussie over sociale werkplaats voorkomen

Eerder dit jaar ontstond discussie over de voortgang van de banenafspraak. Het leek er in eerste instantie op dat u het verplichte quotum (tool) in 2017 zou ontlopen omdat de marktsector goed op schema lag met het creëren van voldoende arbeidsplaatsen. Fracties in de Tweede Kamer waren echter kritisch op de berekeningen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij telde gedetacheerden vanuit sociale werkplaatsen al mee, terwijl dit op basis van de wet niet zomaar mag. Deze AMvB moet een einde maken aan de discussie die hierdoor ontstond. 

OR bevordert inschakeling van arbeidsbeperkten

Zij telde gedetacheerden vanuit sociale werkplaatsen al mee, terwijl dit op basis van de wet niet zomaar mag. Deze AMvB moet een einde maken aan de discussie die hierdoor ontstond. Op basis van artikel 28 WOR speelt uw OR ook een rol bij het bevorderen van de inschakeling van arbeidsbeperkten in de organisatie.