UWV plaatst register banenafspraak online

16 november 2015 | Door redactie

Sinds kort kan uw werkgever het doelgroepregister van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten online inzien. Voorheen moest u hiervoor contact opnemen met UWV.

Heeft uw organisatie een werknemer met een arbeidshandicap in dienst of overweegt uw werkgever deze in dienst te nemen, dan kunt u via de website van UWV zelf controleren of de (potentiële) werknemer in het doelgroepregister van de banenafspraak is opgenomen. Hiervoor moet uw organisatie een account hebben bij het werkgeversportaal van UWV. Voorheen gold dat u met een e-mail met bijgevoegd aanvraagformulier informatie uit het register kon opvragen bij UWV. Nu kunt u het register dus zelf raadplegen. Ook werknemers en sollicitanten hebben de mogelijkheid om het register in te zien en te controleren of zij hierin zijn opgenomen.

Meer informatie over doelgroepregister in kennisdocument

Eerder kon u lezen welke groepen onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Deze vindt u allen terug in het landelijke register. UWV heeft het doelgroepregister in beheer en actualiseert dit regelmatig. De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat werkgevers nog meer worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de banenafspraak. 
Zoekt u naar meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan kunt u het kennisdocument (pdf) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken.