UWV wijzigt procedure erkenning jobcoachorganisaties

30 januari 2018 | Door redactie

Werknemers die langdurig ziek zijn of gehandicapt kunnen begeleiding aanvragen van een externe jobcoach. UWV heeft de erkenning van jobcoachorganisaties gewijzigd. Het beslist nu zelf of de erkenning na vijf jaar wordt voortgezet.

Voor langdurig arbeidsongeschikten en arbeidsgehandicapten kan begeleiding van een externe jobcoach wenselijk zijn. Deze ondersteunt werknemers in hun werk totdat zij hun functie weer zelfstandig kunnen vervullen. Als een jobcoach via UWV wordt ingeschakeld, worden de kosten vergoed. De jobcoach moet dan wel werkzaam zijn bij een door UWV erkende jobcoachorganisatie (pdf). UWV geeft deze erkenning af voor vijf jaar. Voor organisaties die doorlopend aan alle eisen hebben voldaan, wordt de erkenning automatisch verlengd met vijf jaar. 

Voorwaarden vergoeding jobcoach UWV

Naast de eis dat de jobcoach door UWV erkend is, gelden nog de volgende voorwaarden:

  • de werknemer moet een dienstverband hebben van minstens een half jaar en minimaal 12 uur per week werken;
  • de werknemer verdient met dit werk minimaal 35% van het minimumloon.

Ook stelt UWV vast of er inderdaad sprake is van een structurele functionele beperking. Dat houdt in dat de ziekte of handicap de werknemer langere tijd hindert in het werk. Werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen moeten de jobcoach via de gemeente aanvragen.

Persoonlijke eigenschappen werknemer

De verplichting om werknemers met een beperking te helpen volgt uit artikel 3 lid 1 c van de Arbowet . Daarin staat dat de werkgever rekening moet houden met de ‘persoonlijke eigenschappen’ ­zoals een ziekte of beperking van de werknemer bij:

  • de inrichting van arbeidsplaatsen;
  • de werkmethoden;
  • de gereedschappen en materialen;
  • de inhoud van het werk.