Versoepeld quotum Participatiewet houdt stand

1 juli 2013 | Door redactie

Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdlijnennotitie Participatiewet gepubliceerd. De hoofdlijnennotitie geeft meer duidelijkheid over de versoepelde quotumregeling, de definitie van arbeidsgehandicapten en het herkeuren van huidige Wajong’ers.

In het bericht ‘Andere invulling quotum arbeidsgehandicapten’ kon u al lezen dat de quotumregeling uit de Participatiewet mogelijk versoepeld wordt. Over deze quotumregeling en de Participatiewet is onlangs meer bekendgemaakt in de vorm van een hoofdlijnennotitie Participatiewet (pdf). Hierin staat onder meer dat de versoepelde quotumregeling stand houdt.

Arbeidsvermogen bepaalt of iemand arbeidsgehandicapt is

De hoofdlijnennotitie geeft ook meer duidelijkheid over de definitie van arbeidsgehandicapten. Voor de mobiliteitsbonus (zie ook het bericht ‘Motivatie om arbeidsgehandicapte aan te nemen’) bestaat al een definitie, maar het sociaal akkoord gaat voor de Participatiewet en de quotumregeling van een kleinere doelgroep uit, namelijk:

  • mensen met een arbeidsbeperking die arbeidsvermogen hebben maar niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen,
  • mensen met een arbeidsbeperking die minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen door gebruik te maken van een voorziening gericht op persoonlijke ondersteuning op de werkplek (een jobcoach). Deze groep zit nu nog in de Wajong, WWB en Wsw.

Participatiewet treedt 1 januari 2015 in werking

In januari 2013 stuurde Klijnsma ook een brief over de Participatiewet naar de Tweede Kamer. Hierin stond dat de huidige Wajongers geen herkeuring zouden krijgen. U kon hierover al lezen in het bericht ‘Participatiewet geldt voor nieuwe werknemers’. Uit het sociaal akkoord van april 2013 en de recente hoofdlijnennotitie blijkt echter dat ‘het zittend bestand van de Wajong’ wel wordt beoordeeld op hun arbeidsvermogen. Blijken ze te kunnen werken, dan komen ze in aanmerking voor ondersteuning bij re-integratie of een bijstandsuitkering.
In de hoofdlijnennotitie staat verder dat de beoogde inwerkingtreding van de Participatiewet 1 januari 2015 is. Het streven is om dan ook de quotumregeling in te laten gaan.