Vervalt onderscheid overheid en bedrijfsleven voor banenafspraak?

Het onderscheid tussen het bedrijfsleven en de overheid voor de banenafspraak moet worden afgeschaft. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die dit regelt. Op die manier maakt het bij de inkoop van diensten straks niet meer uit of een baan meetelt bij het bedrijfsleven of de overheid.

9 oktober 2018 | Door redactie

Op dit moment gelden voor de overheid en het bedrijfsleven nog afzonderlijke doelstellingen voor het aantal banen dat zij per jaar moeten realiseren voor arbeidsbeperkten. Deze jaarlijkse doelstellingen moeten eraan bijdragen dat in 2026 werkgevers in het bedrijfsleven 100.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd. Overheidswerkgevers moeten dan voor 25.000 extra banen hebben gezorgd. Werkgevers in het bedrijfsleven liggen in de tussentijdse metingen op koers. Overheidswerkgevers hebben de banenafspraak echter twee jaar op rij niet gehaald.

Overheid koopt veel diensten in bij bedrijfsleven

Volgens staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt het achterblijven van de overheidssector gedeeltelijk doordat overheidswerkgevers veel diensten inkopen bij werkgevers in het bedrijfsleven. Het gaat hier bijvoorbeeld om schoonmaakwerk of werk in de catering dat verricht wordt door arbeidsbeperkten (tool). Doordat deze banen op dit moment niet meetellen bij de overheid, heeft dit het gevolg dat de overheidswerkgevers allerlei andere constructies moeten verzinnen om toch extra banen te realiseren voor arbeidsbeperkten. Volgens de staatssecretaris is dit onwenselijk en zij overweegt het onderscheid tussen overheid en het bedrijfsleven voor de banenafspraak dan ook opheffen. Dit zou bovendien nieuwe mogelijkheden kunnen geven voor samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid om zo meer banen te realiseren voor arbeidsbeperkten.

Gezamenlijke doelstelling blijft 125.000

De staatssecretaris benadrukt wel dat het totaalaantal banen dat werkgevers in 2026 gezamenlijk moeten realiseren gelijk blijft. Het gaat hier om 125.000 extra banen ten opzichte van de peildatum op 1 januari 2013. Daarnaast moeten er eind dit jaar concrete acties en afspraken liggen voor overheidswerkgevers over hoe zij zich (extra) gaan inspannen voor het creëren van banen voor arbeidsbeperkten.