Voor banenafspraak doelroepregister raadplegen

18 februari 2015 | Door redactie

Wilt u weten of een werknemer of sollicitant meetelt voor de banenafspraak in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, dan kunt u hiervoor nu het doelgroepregister van UWV raadplegen. Met een formulier van UWV kunt u gegevens uit het register opvragen, die UWV u vervolgens per post toestuurt.

Werkgevers hebben in het sociaal akkoord beloofd om de komende tien jaar 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit wordt de banenafspraak genoemd. UWV houdt in het doelgroepregister (pdf) bij welke mensen onder de banenafspraak vallen. Het gaat om:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV heeft geconstateerd dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening);
  • mensen met een gesubsidieerde baan: ID-baan (Instroom-Doorstroombaan) of een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden).

Op basis van de gegevens uit het doelgroepregister bepaalt de overheid of werkgevers de beloofde banen daadwerkelijk realiseren. Blijft het aantal banen achter, dan moeten werkgevers mogelijk een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats gaan betalen.  

Gebruik formulier van UWV voor opvragen informatie

Met het formulier ‘Aanvragen gegevens uit doelgroepregister (docx)’ kunt u informatie opvragen uit het register. Hiervoor vult u onder meer uw loonheffingennummers in. U ontvangt van UWV dan een overzicht van de burgerservicenummers (BSN) van werknemers die in het doelgroepregister staan. Van sollicitanten vult u het BSN in, waarna UWV laat weten of de sollicitant in het doelgroepregister staat. Uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers staan niet in het doelgroepregister, omdat UWV geen gegevens van deze werknemers heeft. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens in het doelgroepregister regelmatig vernieuwd, zodat u een actueel overzicht heeft van de mensen die onder de banenafspraak vallen.