Voorlichting en no-riskpolis bij kanker op werk

16 juli 2015 | Door redactie

(Ex-)kankerpatiënten moeten makkelijker weer opnieuw aan het werk kunnen. Minister Asscher wil het taboe op en het gebrek aan kennis bij kanker op het werk doorbreken met verschillende maatregelen. Voorlichting voor werkgevers en de inzet van een no-riskpolis voor (ex-)kankerpatiënten moet daarbij helpen.

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en werkgelegenheid diverse maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat werkgevers eerder overwegen om werknemers met kanker in dienst te nemen en te houden. Volgens Asscher blijkt de combinatie van kanker en werk in de praktijk nog een gevoelig onderwerp te zijn om bespreekbaar te maken. Dit heeft onder meer te maken met een gebrek aan kennis over werken tijdens en na de behandeling van kanker. De minister hoopt het taboe rondom kanker en werk te doorbreken door werkgevers betere voorlichting te geven.

Meer (ex-)kankerpatiënten aan het werk door no-riskpolis

Daarnaast wil minister Asscher met een pilot onderzoeken of het invoeren van een no-riskpolis voor (ex-)kankerpatiënten de arbeidsparticipatie onder deze doelgroep bevordert. Door de no-riskpolis draait een werkgever niet op voor de loonkosten als een werknemer opnieuw ziek wordt. UWV keert in dat geval een Ziektewetuitkering aan de werknemer uit. Op dit moment komen alleen werknemers met een hoog ziekterisico in aanmerking voor de no-riskpolis, waaronder werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht hebben op een WIA-uitkering en werknemers bij wie na twee jaar ziekte is vastgesteld dat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. 

OR helpt om kanker bespreekbaar te maken

Er moet wel eerst onderzoek worden gedaan naar de vormgeving van een pilot, de uitvoeringsaspecten en de financiële en juridische aspecten. Op dit moment is er immers nog geen wettelijke basis om (ex-)kankerpatiënten toe te voegen aan de doelgroep voor de no-riskpolis. De minister hoopt de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.
Ook met uw OR kunt u bijdragen aan het doorbreken van het taboe rondom kanker en werk. Bedenk zelf een plan om kanker een bespreekbaar onderwerp te maken op de werkvloer en leg dit voor aan de bestuurder. Ook kunt u natuurlijk aandacht besteden aan werk en kanker in uw nieuwsbrief.

Bijlagen bij dit bericht