Voorzieningen UWV vanaf 22 juli online aan te vragen

5 juli 2024 | Door redactie

Vanaf 22 juli 2024 kunnen werkgevers een aantal voorzieningen van UWV online aanvragen. Het gaat om (vervolg) loondispensatie, (vervolg) subsidie voor een interne jobcoach en vergoedingen voor werkgeversvoorzieningen.

Werkgevers kunnen voor iemand met een arbeidsbeperking gebruikmaken van een aantal voorzieningen van UWV. Dit moet het makkelijker en aantrekkelijker maken voor werkgevers om mensen uit deze doelgroep in dienst te nemen en te houden. Onderstaande voorzieningen zijn vanaf 22 juli 2024 ook online aan te vragen. Werkgevers moeten wel eerst de nieuwe dienst ‘Voorzieningen’ toevoegen aan het werkgeversportaal. Hiervoor is eHerkenning nodig.

  • Loondispensatie. Bij loondispensatie geeft UWV een werkgever onder voorwaarden toestemming om werknemers met een Wajong-uitkering een halfjaar tot vijf jaar minder te betalen dan het wettelijk minimumloon. De werknemer kan dan een aanvullende Wajong-uitkering van UWV krijgen. Het is mogelijk om de loondispensatie te verlengen.
  • Subsidie voor een interne jobcoach. Een interne jobcoach begeleidt werknemers met een arbeidsbeperking op de werkvloer. Ook is hij het aanspreekpunt voor de werknemers én de werkgever. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor een inwerk- of trainingsprogramma voor de interne jobcoach. De subsidie geldt voor maximaal één jaar, maar kan tweemaal met dezelfde duur verlengd worden.
  • Vergoedingen voor werkgeversvoorzieningen. Werkgevers die extra kosten maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden, komen bij UWV in aanmerking voor een vergoeding. Het gaat dan om niet-meeneembare voorzieningen, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke aanpassing van de werkplek (tool) of in het bedrijfspand.

Regionaal aanspreekpunt voor werkgevers

Om werkgevers en werkzoekenden zo goed mogelijk te bedienen, is Nederland onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen UWV samenwerkt met gemeenten. Elke arbeidsmarktregio heeft een publiek aanspreekpunt voor werkgevers: het regionale werkgeversservicepunt. Hier kunnen werkgevers terecht voor potentiële kandidaten met een arbeidsbeperking, informatie en advies over beschikbare subsidies en voor ondersteuning bij het passend maken van werk en het bieden van bijvoorbeeld jobcoaching.