Wanneer komt de quotumheffing om de hoek kijken?

23 mei 2018 | Door redactie

Veel werkgevers vragen zich af of zij zich zorgen moeten maken om de quotumheffing. Hoewel zij deze boete voorlopig nog niet hoeven te betalen, is het wel belangrijk dat zij nu al aan de slag gaan met arbeidsbeperkte werknemers!

De quotumheffing uit de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – beter bekend als Quotumwet (tool) – wordt alleen ingevoerd als de werkgevers uit de markt- of overheidssector de doelen uit de landelijke banenafspraak niet behalen. Elk jaar moet er op landelijk niveau een bepaald aantal banen voor arbeidsbeperkte werknemers gecreëerd worden. Gebeurt dat niet, dan kan het kabinet de quotumregeling activeren: pas dan krijgen individuele werkgevers te maken met een telling binnen hun organisatie.

Overheid krijgt uitstel                                

Door de activatie van de quotumregeling moeten werkgevers op organisatieniveau een bepaald aantal arbeidsbeperkte werknemers in dienst hebben. Voldoen ze daar niet aan, dan krijgen ze het daaropvolgende jaar de quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur opgelegd. Werkgevers in de marktsector hoeven zich daar voorlopig nog geen zorgen over te maken: zij hebben in 2016 de doelen uit de banenafspraak behaald en krijgen dus in 2018 nog geen quotum op organisatieniveau opgelegd.
Overheidswerkgevers hebben dat individuele quotum dit jaar wel al: zij behaalden de banenafspraak in 2016 namelijk niet. Het opleggen van de heffing is voor deze werkgevers wel een jaartje uitgesteld: pas in 2020 kunnen zij een quotumheffing opgelegd krijgen. Ze hebben dus nog even de tijd om alsnog op zoek te gaan naar arbeidsbeperkte werknemers.

Toekomstbestendig personeelsbeleid

Toch moeten werkgevers uit de marktsector nu al met hun personeelsbeleid aan de slag. De kans is namelijk groot dat er niet voldoende arbeidsbeperkten zijn om het uiteindelijke doel van de banenafspraak – 125.000 extra banen voor 2026 – te behalen. Werkgevers die nu al zorgen voor een divers personeelsbeleid, hoeven zich daar straks geen zorgen over te maken.