Wat vindt u van versoepeling Participatiewet?

3 maart 2016 | Door redactie

Tot en met 29 maart 2016 kan iedereen zijn mening geven over een vereenvoudigingsvoorstel voor de Participatiewet. Door de vereenvoudiging worden onder meer de regels voor loonkostensubsidie makkelijker.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Participatiewet versoepelen. Daarvoor heeft ze een conceptvoorstel opengesteld voor consultatie. De belangrijkste wijzigingen zijn een eenvoudiger systeem voor loonwaardebepaling bij loonkostensubsidie en een uitbreiding van de doelgroep van de banenafspraak met (oud-)leerlingen van het speciaal onderwijs.

Organisaties mogen vooruitlopen op wetgeving

Hoewel de wijzigingen waarschijnlijk pas per 1 januari 2017 ingaan, mogen werkgevers er wel op vooruitlopen vanaf het moment dat het wetsvoorstel ingediend wordt bij de Tweede Kamer. Dat zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren. Tot die tijd moet uw organisatie de huidige regels voor loonkostensubsidie (tool) blijven toepassen.

Geef uw mening uiterlijk 29 maart

De internetconsultatie voor het wijzigingsvoorstel is geopend tot en met 29 maart 2016. Als u uw mening wilt geven, moet u dat dus uiterlijk op die datum doen. Na de consultatie worden alle reacties bekeken en meegenomen bij eventuele aanpassingen van het wijzigingsvoorstel.