Wel of geen quotumheffing betalen in 2017?

20 augustus 2015 | Door redactie

In 2017 zou de marktsector toch geconfronteerd kunnen worden met de quotumheffing, ook al stelde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs dat de marktsector vóór ligt op het schema van de banenafspraak. Volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer klopt de rekenmethode van Klijnsma namelijk niet.

Zoals u in het nieuwsartikel ‘Eerste Kamer stemt in met Quotumwet’ kon lezen, heeft de Eerste Kamer eerder dit jaar de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten goedgekeurd. Dat betekent dat uw organisatie vanaf 2017 te maken kan krijgen met een quotumheffing als er niet voldoende extra banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd worden. Onlangs liet staatssecretaris Klijnsma weten dat de marktsector vóór ligt op het schema van de banenafspraak, maar dat klopt volgens een aantal partijen in de Tweede Kamer niet.

Fracties twijfelen aan rekenmethode

Verschillende fracties in de Tweede Kamer twijfelen aan de manier waarop de staatssecretaris het aantal nieuwe banen berekend heeft. De staatssecretaris heeft namelijk ook arbeidsbeperkten meegeteld die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats. Volgens D66 is er sprake van creatief boekhouden, aangezien deze arbeidsbeperkten al een baan hadden bij de sociale werkplaats en dus niet extra zijn. Ook stelt de partij dat gedetacheerden vanuit de sociale werkplaats op basis van de wet niet zomaar meegeteld mogen worden.

Geen 10.000, maar 4.000 extra banen

Als de werknemers die gedetacheerd zijn vanuit een sociale werkplaats bij de berekening van het aantal extra banen buiten beschouwing worden gelaten, zijn nog maar 4.000 arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen. Dat is niet alleen minder dan de 10.000 van Klijnsma, maar ook minder dan de Quotumwet voorschrijft. De Tweede Kamer wil daarom graag zo snel mogelijk met de staatssecretaris in debat. Zij heeft echter laten weten dat ze vasthoudt aan haar rekenmethode.