Werkgever krijgt gratis advies Participatiewet

8 mei 2014 | Door redactie

U kunt als werkgever gratis advies krijgen om in uw organisatie ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. In het kader van de Participatiewet heeft werkgeversvereniging AWVN het online platform ‘Werkgevers gaan inclusief' opgericht. Hier vindt u informatie, kunt u kennis uitwisselen en plaatsingen van arbeidsgehandicapten registreren.

Tot eind september 2014 kunt u als werkgever met meer dan 250 werknemers een gratis adviestraject doen bij AWVN. Het traject geeft u een beeld van de opties voor arbeidsgehandicapten in uw organisatie. Het traject duurt vier tot zes maanden en ziet er als volgt uit:

  1. In een eerste gesprek voert u als HR-manager een gesprek met een adviseur van AWVN. Daarin bespreekt u de thema’s die in uw organisatie spelen en krijgt u informatie om zich verder te verdiepen in de gevolgen van de Participatiewet.
  2. U levert informatie aan zodat AWVN een quick-scan kan uitvoeren van de plaatsingsmogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Twee weken later krijgt u een tweede gesprek om de quick-scan aan te vullen.
  3. Na vier weken is de quick-scan klaar; tijdens het derde gesprek krijgt u een beeld van de mogelijkheden om in 2014 en 2015 arbeidsgehandicapten bij uw organisatie te plaatsen.
  4. In de maand daarna formuleert u intern uw ambitie over het aantal te plaatsen mensen die u in ieder geval in 2014 en 2015 wilt plaatsen.
  5. In een laatste gesprek bespreekt u het daadwerkelijke matchings- en plaatsingstraject.

Platform Werkgevers gaan inclusief

U kunt zich aanmelden voor het gratis adviestraject door een e-mail met uw naam, bedrijfsnaam, en contactgegevens te sturen naar werkgeverslijn@awvn.nl onder vermelding van ‘Werkgevers gaan inclusief’. Voor meer informatie over dit traject kunt u bovendien terecht bij het online platform 'Werkgevers gaan inclusief'.

7.500 extra banen arbeidsbeperkten

Eind vorig jaar heeft AWVN de belofte gedaan om vóór december 2015 7.500 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De werkgeversvereniging wil op die manier een positieve bijdrage leveren aan de vrijwillige toezegging van werkgevers in het sociaal akkoord om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Als werkgevers zich daar de komende jaren voldoende voor inspannen, wordt het quotum uit de Quotumwet niet geactiveerd.