Werkgevers moeten meer banen creëren voor banenafspraak

7 augustus 2018 | Door redactie

Hoewel werkgevers in het bedrijfsleven vorig jaar de doelstelling van de banenafspraak hebben gehaald en gevrijwaard blijven van de quotumheffing, is er nog steeds werk aan de winkel. Dat blijkt uit de eerste kwartaalcijfers van 2018 die UWV heeft gepubliceerd.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt UWV bij of werkgevers wel voldoende banen realiseren in het kader van de banenafspraak. UWV heeft cijfers bekend gemaakt van het eerste kwartaal van 2018: De regionale trendrapportage banenafspraak eerste kwartaal 2018 (pdf) . Daaruit blijkt dat werkgevers tussen de nulmeting (2013) en het eerste kwartaal van 2018 inmiddels 28.341 extra banen via een gewoon dienstverband hebben gerealiseerd. Ook zijn er 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering tot stand gekomen. De doelstelling voor heel 2018 is gesteld op 43.500 extra banen.

Quotumheffing bij niet behalen doelstelling

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de banenafspraak, zoals werkgevers en gemeenten, willen graag weten wat de stand van zaken is. Wordt de doelstelling van de banenafspraak namelijk niet gehaald, dan kunnen werkgevers  geconfronteerd worden met de quotumheffing uit de Quotumwet. Overheidswerkgevers haalden de doelstelling vorig jaar niet, maar krijgen nog geen boete. Mogelijk wel in 2019, maar er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om dit nog verder uit te stellen. Om werkgevers te informeren over de stand van zaken, publiceert UWV daarom naast de trendrapportage elk kwartaal verschillende overzichten:

Hoofdlijnen van afspraken Wet banenafspraak

In 2013 spraken overheid en sociale partners af dat de arbeidsparticipatie van arbeidsbeperkten (tool) omhoog moet. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten een baan kunnen hebben. Daarom worden door werkgevers vrijwillig extra banen gecreëerd voor mensen met een beperking. De afspraken zijn vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. In het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotumarbeidsbeperkten (pdf) staan de hoofdlijnen van de afspraken. Dit document is in het voorjaar 2018 bijgewerkt.