Wie vallen er onder de Participatiewet?

31 juli 2014 | Door redactie

Ook uw organisatie moet vanaf volgend jaar helpen bij het realiseren van extra banen voor arbeidsgehandicapten die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Bij UWV kunt u dan opvragen wie er op grond van de Participatiewet precies binnen deze doelgroep vallen.

Zoals u in het bericht ‘Participatiewet in strijd met VN-verdrag?’ kon lezen, is de Participatiewet net voor het zomerreces afgehamerd door de Eerste Kamer. Hij wordt per 2015 definitief van kracht. Ook uw organisatie moet dan extra banen gaan creëren voor werknemers met een arbeidshandicap. U kunt daarvoor bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het zogenoemde doelgroepenregister staat, zodat u weet of hij meetelt voor de banenafspraak of het quotum.

Arbeidskundige beoordeling door UWV

Als de gemeente straks vermoedt dat iemand onder de doelgroep van de Participatiewet valt, laat zij UWV een arbeidskundige beoordeling uitvoeren op medische, sociale en gedragsaspecten. Is de persoon in kwestie inderdaad niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, dan wordt hij in het nieuwe doelgroepenregister opgenomen.
Lukt het de werkgevers in de marktsector niet om de komende jaren samen 100.000 extra banen te realiseren, dan komt er vanaf 2017 mogelijk een verplicht quotum voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Werkgevers die niet aan dit quotum voldoen, moeten dan vanaf 2018 een heffing betalen van € 5.000 per niet-ingevulde werkplek. Dit wordt geregeld in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten (pdf), die nu in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de Participatiewet, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!