Wijziging doelgroepregister kan werkgever geld kosten

Sinds 1 februari 2020 kan een werknemer UWV vragen om hem uit te schrijven uit het doelgroepregister voor arbeidsbeperkten. Hierdoor kan de werkgever bepaalde voordelen verliezen en telt de werknemer niet meer mee voor de quotumregeling.

6 februari 2020 | Door redactie

Per 1 februari 2020 zijn de regels voor het doelgroepregister (infographic) van UWV gewijzigd. Een (arbeidsbeperkte) werknemer kan UWV nu vragen om hem uit het register te halen. Voorwaarde is dat hij niet meer aan de doelgroepcriteria voldoet. De uitschrijving vindt in principe plaats per 1 januari 2021, maar een werknemer die geregistreerd staat als schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs schrijft UWV op verzoek meteen uit. Dit geldt ook voor iemand die op 31 december 2014 op de wachtlijst WSW (Wet sociale werkvoorziening) stond. Daarnaast is nu ingevoerd dat een werknemer tot zijn AOW-leeftijd in het register blijft staan, tenzij hij zich eerder laat uitschrijven.

Uitschrijven heeft gevolgen voor de quotumregeling

Laat een werknemer zich uitschrijven uit het doelgroepregister, dan kan de werkgever bepaalde voordelen kwijtraken, zoals de loonkostenvoordelen voor de doelgroep van de banenafspraak. Ook telt werknemer dan niet meer mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.
In de banenafspraak hebben werkgevers beloofd dat zij voor 2026 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de publieke en private sector gelden (vooralsnog) afzonderlijke, jaarlijkse doelstellingen. Halen werkgevers in een sector de jaarlijkse doelstelling niet, dan kan de quotumregeling ingaan. Werkgevers uit die sector zijn dan verplicht een bepaald aantal arbeidsbeperkten (quotum) in dienst te hebben. Voldoet een werkgever niet aan dit quotum, dan kan hij een individuele quotumheffing opgelegd krijgen. Voorlopig is dit niet het geval.

Doelgroepregister door werkgevers te raadplegen

Het doelgroepregister is een landelijk register van UWV. Hierin staan personen die onder de doelgroep van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten vallen. Dit zijn onder meer mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Wil een werkgever weten of een werknemer, sollicitant of uitzendkracht in het register is opgenomen dan kan hij dit via het werkgeversportaal van UWV opvragen.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.

Bijlagen bij dit bericht