Zonder risico arbeidsbeperkte aannemen

18 november 2016 | Door redactie

Om te voldoen aan de banenafspraak moeten werkgevers komend jaar voldoende arbeidsbeperkten in dienst nemen. Om werkgevers te helpen deze werknemers te vinden, is er vanaf 18 november 2016 de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’.

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid introduceert vandaag een systeem waarmee werkgevers makkelijker arbeidsbeperkte werknemers kunnen vinden. De ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ van UWV kan vanaf 18 november 2016 gebruikt worden. Met deze online personeelsbank met 60.000 kandidaten kunnen organisaties eenvoudig in contact komen met mensen met een arbeidshandicap (tool) die graag willen werken. Dit moet werkgevers stimuleren om zich aan de banenafspraak te houden.

No-riskpolis onbeperkt geldig

Daarnaast is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan  met het structureel maken van de no-riskpolis. Deze polis dekt het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte. De no-riskpolis geldt nu onbeperkt waardoor werkgevers ervan verzekerd zijn dat zij niet opdraaien voor de kosten van een zieke arbeidsbeperkte werknemer. Komend jaar moeten er 100.000 banen komen voor mensen met een arbeidshandicap. Dat hebben werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord afgesproken. U kunt nu al kandidaten zoeken op werk.nl/kandidatenverkenner.