VERDIEPINGSARTIKEL

No-risk tegen ziekteverzuim

Nu de afgelopen periode de ziekteverzuimcijfers enorm zijn gestegen, stegen ook de bijbehorende kosten. Het is voor veel bedrijven dan ook van groot belang deze cijfers en kosten zo veel mogelijk in te dammen.

Een manier om de kosten te beperken, is het juist toepassen van de no-riskpolis, een looncompensatie voor zieke werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.


21 juni 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online en is geschreven door Elena Maranus, specialist no-risk bij OAZ, e-mail: info@oaz.nl


Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor alle werkgevers en werknemers. Het aantal ziekmeldingen steeg, en nu de besmettingsgraad zakt, ervaart u de langetermijngevolgen daarvan.

De ziekteverzuimcijfers blijven hoog en de bijbehorende loonkosten lopen flink op. Als u ook werknemers in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan de no-riskpolis erg interessant zijn.

Afstand tot de arbeidsmarkt

De no-riskpolis is een vorm van looncompensatie die in het leven is geroepen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om betere kansen te creëren op de arbeidsmarkt. De no-riskpolis geldt onder meer voor werknemers die voor een deel arbeidsongeschikt zijn of die onder de banenafspraak vallen.

De kans op uitval door ziekte is bij deze groep hoger en hierdoor loopt u een groter risico op ziekteverzuim. Met de no-riskregeling ontvangt u looncompensatie bij ziekte voor wel 70% tot 100%, afhankelijk van wat er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is afgesproken.

Verder worden de schadelasten van deze werknemers met een Ziektewet- of WGA-uitkering niet aan u als werkgever toegerekend middels de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Boetes voorkomen

Uit recente cijfers blijkt dat 1 op de 25 werknemers valt onder een bepaalde doelgroep, zoals de no-riskpolis. Om te achterhalen of de werknemer in aanmerking komt voor de no-riskpolis, is het noodzakelijk om uw personeelsadministratie en daarbij de ziekteverzuimregistratie goed op orde te hebben.

Uw personeelsadministratie en de ziekteverzuimregistratie moet u goed op orde hebben

Door kennis te nemen van het arbeidsverleden of uitkeringsverleden van de werknemer, krijgt u snel scherp of de looncompensatie op uw organisatie van toepassing is. Zo kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken een ziekmelding doorgeven aan UWV, voorkomt u boetes en profiteert u optimaal van de beschikbare financiële voordelen.

Natuurlijk wilt u boetes voorkomen en een nauwkeurige ziekteverzuimregistratie is daarbij een noodzaak. Organisaties gebruiken veelal meerdere digitale systemen om HR-gerelateerde data in beeld te brengen, wat het proces foutgevoelig maakt.

Zo kan een ziekmelding per abuis niet worden doorgegeven, of juist in het verkeerde systeem worden genoteerd. Signaleert u binnen zes weken een missende ziekmelding, dan bent u nog op tijd en kunt u de registratie correct doorvoeren.

Merkt u het later op, dan wordt het ingewikkelder. U moet dan afwegen of de ziekmelding kostentechnisch nog opweegt tegen de boete van het verlate melden.

Ziekmeldingen met terugwerkende kracht registreren

Ziekmeldingen kunt u ook met terugwerkende kracht registreren. Dit kan tot wel een jaar terug. En ondanks dat er boetes volgen voor de verlate melding, is het in veel gevallen nog steeds de moeite waard.

De valkuil hierbij is dat het gaat om een zeer omvangrijke administratieve taak. Een taak die voor de meeste organisaties te tijdrovend is om naast de normale werkzaamheden te doen. Vaak wordt hierom besloten om het maar te laten zitten.

Tips voor gebruik van de no-riskpolis

Het is belangrijk om goed in de peiling te houden welke van uw werknemers in aanmerking komen voor de no-riskpolis. Zo kunnen ziektemeldingen binnen deze groep tijdig worden geregistreerd en ontvangt uw organisatie de financiële tegemoetkomingen waar ze recht op heeft. Ook zorgt een grotere bekendheid van deze regeling voor meer mogelijkheden, voor zowel werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, als voor u.

 

De volgende tips zijn goed om ter harte te nemen:

  1. Ga met nieuwe werknemers in gesprek om te achterhalen of ze in aanmerking komen voor de no-riskpolis. Let op, dit mag pas vanaf twee maanden nadat zij bij u in dienst kwamen.
  2. Bewaar het overzicht door ziekmeldingen tijdig te registreren.
  3. Schakel snel als u een fout signaleert in de digitale registratie van de ziekmeldingen in uw organisatie.