Mag de werkgever sollicitanten met een arbeidsbeperking voorrang geven?

10 juli 2019

Mag mijn werkgever een voorkeursbeleid hanteren voor de doelgroep van de banenafspraak en sollicitanten die hierin vallen voorrang geven?

Uw organisatie mag in een vacature niet aangeven dat alleen werknemers uit de doelgroep banenafspraak kunnen reageren. Hiermee maakt de werkgever zich namelijk schuldig aan ongelijke behandeling. Wel kan hij kandidaten uit de doelgroep banenafspraak nadrukkelijk uitnodigen om te reageren op een vacature. Werkgevers mogen ook specifiek zoeken naar sollicitanten uit de doelgroep banenafspraak in gegevensbestanden. Bijvoorbeeld via de Kandidatenverkenner banenafspraak van UWV.

Maatwerk

Dit mag echter alleen als ook werknemers die niet tot de doelgroep banenafspraak behoren kunnen reageren op een vacature. Uw organisatie mag ook een maatwerkfunctie creëren die speciaal bedoeld is voor iemand uit de doelgroep banenafspraak. Dit is een functie die specifiek is gericht op de kwaliteiten (en belemmeringen) van deze persoon. In zo’n situatie maakt de werkgever zich niet schuldig aan ongelijke behandeling, omdat het niet gaat om een reguliere functie. UWV beoordeelt of mensen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, tot de doelgroep behoren. Kandidaten kunnen zichzelf ook aanmelden voor een beoordeling. Werkgevers kunnen via het werkgeversportaal van UWV nagaan of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister is opgenomen.