Arbeidsbeperking

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn niet altijd volledig inzetbaar. Zij kunnen op twee manieren aan de slag. Er zijn beperkte mogelijkheden voor sociale werkvoorziening die door de overheid worden gefinancierd. Daarnaast kunnen mensen met een arbeidsbeperking bij 'gewone' werkgevers aan de slag. De werkgever moet daarvoor bijvoorbeeld de werkplek aanpassen of de werknemer voorzien van aangepaste taken.

UWV kan de plaatsing van een werknemer met een arbeidsbeperking begeleiden. De overheid stimuleert het aannemen van deze werknemers door middel van bijvoorbeeld het loonkostenvoordeel, een no-riskpolis en een proefplaatsing.

Nieuws

Leidraad arbeidsdeskundigen voor inzet juiste hulpmiddel

12-03-2024

Arbeidsdeskundigen hebben beperkte kennis van de technologische mogelijkheden om werknemers met een beperking aan het werk te houden. Het Ar...

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling bij ziekte

29-02-2024

De hoofdregel is dat een werkgever een zieke werknemer 104 weken het loon doorbetaalt. Daarna kan de werknemer in aanmerking komen voor een...

Chronisch zieke werknemers aan het werk houden

28-02-2024

Werken met een chronische ziekte kan een enorme opgave zijn. Toch is behoud van werk van groot belang voor een werknemer. Niet alleen financ...

Nieuwe Wet banenafspraak naar Tweede Kamer

19-10-2023

Het voorstel voor de Wet banenafspraak is aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet het voor werkgevers makkelijker en aantrekke...