Aangepast wetsvoorstel moet Wajong versimpelen

De Tweede Kamer heeft na meerdere amendementen ingestemd met een wetsvoorstel dat de Wajong moet vereenvoudigen. Ook zorgt het wetsvoorstel ervoor dat werken met een Wajonguitkering altijd loont.

8 november 2019 | Door redactie

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong kent 3 regimes: oude Wajong, Wajong 2010 en Wajong 2015. Sinds 2015 is de Wajong bedoeld voor jongeren die vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie een ziekte of beperking hebben gekregen en daardoor nooit zullen werken. Tot 2015 konden ook jongeren die gedeeltelijk kunnen werken een Wajong-uitkering krijgen. Voor werkgevers met een Wajonger in dienst zijn er verschillende voorzieningen.
De 3 verschillende regelingen maken de Wajong erg complex en zorgen ervoor dat de regels ongelijk uitpakken voor Wajongers in een vergelijkbare situatie. Bovendien is het voor een Wajonger niet altijd financieel gunstig om te gaan werken.

Wetsvoorstel maakt werken met een Wajonguitkering aantrekkelijker

Met het wetsvoorstel wil staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regimes van de Wajong gelijktrekken en ervoor zorgen dat Wajongers er wel financieel op vooruitgaan als ze (meer) gaan werken. Voor het wetsvoorstel zijn verschillende amendementen aangenomen. Een belangrijk amendement gaat over het garantiebedrag en de garantietermijn. Werkende Wajongers krijgen een garantiebedrag als de uitkering op basis van de nieuwe regels lager is dan de oude uitkering. Dit geldt ook voor de Wajonger die zijn baan verliest en binnen 12 maanden geen nieuwe baan vindt.

Wajongers ontvangen hetzelfde functieloon als andere werkenden

Op verzoek van de Tweede kamer zijn er nog een aantal andere belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Zo mogen arbeidsongeschikten die minder dan 20% arbeidsvermogen hebben maar wel werken, 30 cent houden van iedere euro die ze verdienen. Ook heeft een werkende Wajonger altijd minimaal hetzelfde inkomen als een werknemer zonder Wajong maar met hetzelfde functieloon en uren. Daarnaast mogen Wajongers die gaan studeren hun volledige uitkering behouden.
Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met het voorstel, zijn de maatregelen definitief. De bedoeling is dat de meeste maatregelen al in het voorjaar van 2020 in werking treden. De regels voor de hoogte van de uitkering gaan in 2021 in. Voor het wetsvoorstel is jaarlijks ruim 20 miljoen beschikbaar.

Bijlagen bij dit bericht