Eén banenafspraak voor markt en overheid samen?

Het onderscheid tussen de marktsector en de overheid in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten – beter bekend als Quotumwet – moet verdwijnen. Daarnaast krijgen werkgevers straks een bonus als zij veel arbeidsbeperkte werknemers in dienst hebben. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waarvoor de internetconsultatie geopend is.

24 februari 2020 | Door redactie

In het wetsvoorstel blijft dat de landelijke afspraak uit het Sociaal Akkoord uit 2013 bestaan. Die houdt in dat de markt en de overheid samen vóór 2026 125.000 extra arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten moeten realiseren. Nieuw is dat deze banenafspraak niet meer opgesplitst wordt in twee delen: 100.000 banen door de marktsector en 25.000 banen door de overheid. Op die manier worden inleenconstructies veel eenvoudiger meegeteld: het maakt dan immers niet meer uit of de inlener en uitlener in de marktsector of de overheid werkzaam zijn.

Bonus en opslag heffen elkaar op

Als alle Nederlandse werkgevers samen de landelijke banenafspraak niet halen, komt de quotumregeling om de hoek. Die houdt in dat per organisatie bekeken wordt of er voldoende arbeidsbeperkten in dienst zijn. De quotumregeling blijft bestaan in het wetsvoorstel, maar wel iets eenvoudiger. Bij de activatie van de quotumregeling veranderen er twee dingen:

  • Alle werkgevers gaan een zogenoemde inclusiviteitsopslag betalen boven op de huidige premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie).
  • Werkgevers die goed presteren, krijgen een beloning in de vorm van een extra hoog loonkostenvoordeel (LKV) van € 4,77 per verloond uur.

In het wetsvoorstel is voorgesteld dat het gewone LKV voor de doelgroep van de banenafspraak oneindig geldig is en dus niet langer verloopt na 3 jaar.

In de praktijk

Als een werkgever bijvoorbeeld honderd werknemers in dienst heeft met een gemiddeld premieloon, de landelijke banenafspraak niet behaald wordt en de quotumregeling geactiveerd wordt, moet hij 3 banen van 25,5 uur realiseren. 

  • Realiseert de werkgever geen banen, dan betaalt hij via de Aof-opslag € 15.000 opslag en krijgt hij geen LKV. Het quotum kost hem € 15.000.
  • Realiseert de werkgever precies 3 banen, dan betaalt hij via de Aof-opslag € 15.000 opslag, maar krijgt hij ook € 15.000 aan extra LKV. Het quotum kost hem niets.
  • Realiseert de werkgever geen 3, maar 6 banen, dan betaalt hij via de Aof-opslag € 15.000 opslag, maar krijgt hij ook € 30.000 aan extra LKV. Het quotum levert hem dan € 15.000 op!

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel is geopend tot 3 april 2020. Tot die datum kunt u online uw mening geven over de voorgestelde wijzigingen.