Kandidatenverkenner UWV mist relevante informatie

Gemeenten moeten werkgevers stimuleren om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Eén van de middelen om met deze groep in contact te komen, is de kandidatenverkenner van UWV. Die blijkt echter nauwelijks resultaat op te leveren, meldt dagblad Trouw na onderzoek.

1 oktober 2019 | Door redactie

Werkgevers moeten meer arbeidsgehandicapten in dienst nemen, is het streven. Om deze groep voor werkgevers makkelijker bereikbaar te maken, heeft UWV de kandidatenverkenner opgezet. Door deze databank moeten werkgevers makkelijker in contact kunnen komen met mensen die beschikbaar zijn.

Gegevens incompleet

Volgens dagblad Trouw mankeert er echter het nodige aan de database. Van degenen die er in zijn opgenomen, blijkt hooguit 8% direct beschikbaar te zijn. Van de rest zijn de gegevens incompleet, ze studeren nog, hebben al een baan of zijn überhaupt niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Het oorspronkelijke plan was dat werkgevers via de kandidatenverkenner snel konden nagaan wie er binnen hun regio beschikbaar zijn, voor welk werk ze in aanmerking komen en wat hun opleidingsniveau is.

Slechts ongeveer 100 matches

Aan dat doel blijkt dus niet beantwoord te zijn. Werkgevers die via de databank met iemand in contact willen komen, klagen dat de informatie niet klopt en dat de contactgegevens ontbreken of onjuist zijn. Het resultaat is dan ook mager. Volgens Trouw zijn er in 2017 en 2018 slechts ongeveer 100 matches tussen werkgever en kandidaat geweest. Volgens UWV is er geen doelstelling geformuleerd voor het aantal succesvolle plaatsingen.

Bijlagen bij dit bericht

Werven en selecteren
E-learning | VideoCollege 44 minuten