Nieuw plan staatssecretaris om meer arbeidsbeperkten aan werk te helpen

Eerder dit jaar sneuvelde het plan van staatssecretaris Van Ark om de loonkostensubsidie te vervangen door de loondispensatie. Ze beloofde te komen met een voorstel dat het in dienst nemen en houden van arbeidsbeperkten voor werkgevers eenvoudiger maakt. Dat plan is er nu.

22 november 2018 | Door redactie

Werkgevers maken onvoldoende gebruik van de verschillende instrumenten om arbeidsbeperkten in dienst te nemen of te houden. Hierdoor blijft de arbeidsparticipatie van deze groep achter. Werkgevers noemen de administratieve rompslomp en de verschillende soorten regelgeving als redenen om geen gebruik te maken van de stimuleringsregelingen voor het in dienst nemen van arbeidsbeperkten. Eerder dit jaar sneuvelde het plan van staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de loonkostensubsidie af te schaffen en in te ruilen voor loondispensatie. Nu komt de staatssecretaris met een nieuw plan om deze struikelblokken weg te nemen. Ze informeerde de Kamer hierover in een Kamerbrief (pdf).

Gemeenten eigen regels voor loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie moet de werkgever compenseren voor de verminderde productiviteit van de arbeidsbeperkte werknemer. Gemeenten blijken verschillende voorwaarden voor toekenning van de loonkostensubsidie (tool) aan werkgevers te hanteren. De subsidie wordt berekend op basis van een loonwaardebepaling. Het blijkt dat er in de 35 arbeidsmarktregio’s zes verschillende methodieken worden gebruikt om die te berekenen. Voor grote werkgevers die onder meerdere regio’s vallen en die arbeidsbeperkten uit verschillende gemeenten in dienst hebben, levert dat extra administratieve lasten op. Er komt een werkgroep die één uniforme loonwaardebepaling moet ontwikkelen.

Voorstel vereenvoudiging Wet banenafspraak

Daarnaast moeten de Wet banenafspraak en de Quotumwet (tools) vereenvoudigd worden. Ook hierover heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd in de Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak (pdf). Het onderscheid tussen werkgevers in bedrijfsleven en bij de overheid verdwijnt. Het gaat erom dat het afgesproken aantal banen voor arbeidsbeperkten wordt gecreëerd en waar dat gebeurt, is niet meer belangrijk. In de banenafspraak is afgesproken dat werkgevers in 2026 gezamenlijk 125.000 extra banen moeten hebben gerealiseerd ten opzichte van de peildatum van 1 januari 2013. Voor medio 2019 hoopt de staatsecretaris met een wetsvoorstel te komen.