Quotumwet van kracht per 2017

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (BQA), ook wel de Quotumwet genoemd. Dit betekent dat u vanaf 2017 verplicht kunt worden om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

13 april 2015 | Door redactie

Het quotum treedt in werking als werkgevers gezamenlijk onvoldoende extra banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten. In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over het jaar 2015. Als blijkt dat werkgevers in de marktsector in 2015 onvoldoende banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd. Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar een jaar later niet, dan kan het quotum een jaar later alsnog in werking treden. Dit geldt ook voor de jaren hierna. In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 extra banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd.

Veelgestelde vragen over de Quotumwet

Het quotum geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Heeft een werkgever op basis van het quotum te weinig arbeidsbeperkten in dienst, dan moet hij een quotumheffing betalen van € 5.000 per niet-vervulde werkplek. In het kennisdocument (pdf) Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over de wet.