SZW start pilot voor duurzame aanpassing werkplek

In 2020 start SZW een experiment om werkplekken in het algemeen geschikt te maken voor arbeidsgehandicapten. Dit is een nieuwe situatie ten opzichte van de huidige, waarbij de werkplek wordt aangepast aan de individuele arbeidsgehandicapte werknemer.

17 december 2019 | Door redactie

De overheid wil het eenvoudiger voor werkgevers maken om mensen met een beperking in dienst te nemen en vooral ook in dienst te houden. Er wordt daarom geld vrijgemaakt voor een pilot: hierbij wordt subsidie verstrekt om een complete werkplek geschikt te maken voor een arbeidsgehandicapte. Dat is een verschil met de huidige situatie, waarin de aanpassingen zijn toegesneden op de handicap van de aangenomen werknemer.

Altijd compleet uitgeruste werkplek

Bovendien kan op dit moment de subsidie pas worden aangevraagd nadat de werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst heeft genomen. Dat wordt vaak als obstakel gezien. Want wat als iemand na een jaar alweer opstapt? Door de werkplek aan te passen, vervalt dat bezwaar. Er is dan altijd een compleet uitgeruste werkplek beschikbaar.

Tegenprestatie leveren

In maart 2020 gaat de pilot van start, al is deze dan nog beperkt tot degenen die al een uitkering ontvangen en bekend zijn bij UWV (tool). In een latere fase, waarschijnlijk 2021, wordt deze groep uitgebreid. Werkgevers die onder deze pilot een subsidieaanvraag voor werkplekaanpassing doen, moeten wel een tegenprestatie leveren. Zij verplichten zich om minstens drie jaar werkgelegenheid te bieden aan een arbeidsgehandicapte.