10% van de werkenden in kwetsbare positie

De Inspectie SZW signaleert dat er aan de zogenoemde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ veel risico’s samenkomen die een negatieve invloed op het welzijn van werknemers hebben. Naar schatting 10% van alle werkenden valt in deze groep. Het gaat dus om een aanzienlijk aantal, is te lezen in het rapport ‘Staat van eerlijk werk 2019’.

8 oktober 2019 | Door redactie

Werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn laagbetaald en werken vaak op basis van een flexibel contract. Bovendien zijn de arbeidsomstandigheden (tool) waaronder ze werken niet goed. Ze draaien vaak veel uren, soms ook nog op ongunstige tijdstippen. Zo krijgen laagbetaalde zzp’ers relatief vaak nachtdiensten toebedeeld. CBS-cijfers wijzen uit dat ongeveer 15% van de beroepsbevolking regelmatig ’s nachts werkt, maar bij laagbetaalde zzp’ers is dat 27%. Ook hebben laagbetaalde werknemers met flexibele contracten vaker te maken met ongunstige omstandigheden. Ze werken bijvoorbeeld vaker met gevaarlijke stoffen en worden zwaarder fysiek belast.

Ook vaker arbeidsongeschikt   

Inspectie SZW trekt deze conclusie in het rapport ‘Staat van eerlijk werk 2019’. De onderkant van de arbeidsmarkt bestaat uit werknemers met een laag loon en een flexibel contract. Ook slecht betaalde zzp’ers vallen hieronder. Vooral in de horeca is deze groep te vinden. De Inspectie SZW schat dat ruim 10% van de werkenden in een kwetsbare arbeidsmarktpositie verkeert. Dat staat gelijk aan circa 878.000 personen. Zij raken vaker arbeidsongeschikt (tool) dan andere werknemers.