Aansprakelijk voor gewapende overval

3 augustus 2015 | Door redactie

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor het letsel dat een werknemer overhoudt aan een overval, ook als de werkgever heel veel heeft gedaan om zo’n overval te voorkomen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland.

Elke werkgever heeft een zorgplicht: hij moet voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zorgen. Komt hij zijn zorgplicht onvoldoende na en leidt dit tot schade bij de werknemer, dan is de organisatie hiervoor in veel gevallen aansprakelijk. Uit jurisprudentie blijkt namelijk dat het voor een werkgever lastig is om te bewijzen dat hij redelijkerwijs voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Ook opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is niet eenvoudig aan te tonen.

Letsel voor werkneemster na overval

Hoever de zorgplicht reikt, bleek dit jaar in een zaak waarin een supermarktmedewerkster het slachtoffer was geworden van een gewapende overval. Ze hield er letsel aan over en stelde haar werkgever hiervoor aansprakelijk. Daarna was het aan de werkgever om te bewijzen dat hij er alles aan had gedaan om de veiligheid van de werkneemster te waarborgen. Hierin slaagde hij niet. Hoewel de supermarkt uitgebreide veiligheidsinstructies had opgesteld en diverse andere veiligheidsmaatregelen had genomen, was de werkgever toch tekortgeschoten.

Uitgebreide veiligheidsinstructies niet uitgebreid genoeg

De overvallers hadden via de magazijndeur een weg naar binnen gevonden. In de instructies stond dat werknemers vóór het openen van de deur eerst door een kijkgaatje moesten kijken. Hoe werknemers moesten handelen na het openen van de deur, was echter onvoldoende duidelijk gemaakt. De rechter stelde vast dat de werkgever hier niet aan zijn zorgplicht had voldaan. De deur was een logisch doelwit voor overvallers. Duidelijkere veiligheidsmaatregelen – en toezicht op de naleving hiervan – hadden ervoor kunnen zorgen dat de overval niet had plaatsgevonden.
Rechtbank Midden-Nederland, 8 april 2015, ECLI (verkort): 2602