Arbeidshygiënische strategie bij maatregelen lawaai

8 juli 2022 | Door redactie

Als er in de organisatie sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid moet de werkgever maatregelen nemen. Dat doet hij volgens de arbeidshygiënische strategie. Die begint met het aanpakken van de bron.

De werkgever kan verschillende maatregelen nemen tegen schadelijk geluid op het werk (artikel). Hij moet daarbij de arbeidshygiënische strategie (infographic) toepassen. Dat betekent dat hij met maatregelen moet beginnen bij de bron. Soms is het niet mogelijk om de bron van het lawaai weg te nemen en zo de geluidsoverlast te voorkomen. Als er geen andere machine verkrijgbaar is bijvoorbeeld, die geen geluidsoverlast veroorzaakt. Dan mag hij overgaan naar maatregelen van een lager niveau. Daarbij kijkt hij eerst naar collectieve maatregelen en daarna naar individuele maatregelen.

Stappen in de arbeidshygiënische strategie

De eerste stap is de bronaanpak: de werkgever neemt maatregelen om het geluidsniveau structureel te verlagen. Hiervoor moet hij technische maatregelen nemen. Hij kijkt of hij de geluidsbron kan wegnemen en kan kiezen voor andere machine of productietechniek die geluidsarm is. Of voor een andere manier van bewerken, zoals lijmen in plaats van klinken. Als dat niet lukt kan hij maatregelen nemen om het lawaai te verminderen: geluidsreductie. Dat kan hij doen door technische en organisatorische maatregelen.

Minder lang werken in lawaai

Collectieve maatregelen die de werkgever kan nemen, zijn maatregelen die zorgen dat de overdracht van geluid wordt beperkt. Bijvoorbeeld door geluidsschermen tussen machines te plaatsen en door het aanbrengen van absorptiematerialen aan het plafond. Ook organisatorische maatregelen kunnen helpen. Met taakroulatie kan de werkgever de duur van de blootstelling verkorten doordat werknemers zo minder lang met geluid in aanraking komen. Als laatste mag de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten. Deze moeten goed passen en de werkgever moet erop toezien dat werknemers ze correct gebruiken.