Arbeidsomstandigheden praktijklokalen slecht

15 juli 2015 | Door redactie

De arbeidsomstandigheden in praktijklokalen op vmbo-scholen is vaak niet in orde. Bij één op de zeven scholen is het niet veilig. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eist nu dat scholen zich aan de Arbowet houden en gaat strenger optreden als scholen zich niet aan de regels houden.

Praktijklessen op het vmbo zijn lang niet zo veilig als eigenlijk zou moeten. Uit antwoorden op Kamervragen (pdf) blijkt dat van 1998 tot en met 2013 in totaal minimaal 162 slachtoffers gevallen zijn door machineongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen.  Dat gebeurde 27 keer in het vmbo, waarbij er in 21 gevallen een leerling het slachtoffer was. Hoewel er in 2012 en 2013 geen ongevallen in het vmbo geregistreerd zijn, waren er in 2014 wel weer twee incidenten. Bovendien heeft 13% van de scholen de veiligheid in praktijklokalen niet op orde.

Strengere aanpak bestaat uit herinspecties en boetes

Cijfers van de Inspectie SZW laten zien dat de veiligheid op vmbo-scholen wel verbeterd is. In 2009 moest bij 64% van de scholen gehandhaafd worden omdat de veiligheid niet in orde was. In het najaar was 2014 was dit nog maar bij 13% aan de orde. Minister Asscher vindt dus dat scholen op de goede weg zijn, maar erkent ook dat er nog te veel scholen zijn die beneden de maat presteren. Scholen die nog tekortschieten, krijgen dan ook te maken herinspecties, een steeds strengere aanpak van de Inspectie SZW en uiteindelijk ook met boetes.