Burn-outklachten vertoonden in 2020 dalende trend

De resultaten va de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 zijn gepubliceerd. Een opvallende uitkomst is dat burn-outklachten afgenomen zijn en dat de algemene gezondheid verbeterd lijkt te zijn.

22 april 2021 | Door redactie

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 is de algemene gezondheid er in 2020 op vooruit gegaan. Zo nam het aantal burn-outs bijvoorbeeld af. In een pandemie zou je misschien het tegendeel verwachten, maar omdat veel meer mensen in 2020 gedwongen thuis zaten, nam bijvoorbeeld ook het aantal arbeidsongevallen af. Ook het ziekteverzuim daalde. Eerder werd hiervoor al als verklaring geopperd, dat mensen zich minder snel ziekmelden door het thuiswerken: het is dan makkelijker om met klachten door te werken. Ook zijn er meer mensen thuis komen te zitten omdat hun werk stilviel. Die konden zich daardoor ook niet ziekmelden. Dit laatste vermeldt de NEA overigens niet expliciet.

Langer doorwerken na pensioen

En er zijn nog twee opvallende uitkomsten: als mensen gevraagd wordt tot welke leeftijd ze denken door te kunnen werken, is er een behoorlijke leeftijdsstijging te zien. Kennelijk maakt thuiswerken de arbeidsomstandigheden dermate comfortabel dat mensen langer dóór kunnen. Dat kan een belangrijke les zijn voor werkgevers. Ook de tevredenheid met arbeidsvoorwaarden is gestegen. De verklaring hiervoor is dat mensen in crisissituaties (en de bijbehorende baanonzekerheid) meestal eerder tevreden zijn met hun omstandigheden. Dit is de 16e NEA, een grootschalige enquête onder Nederlandse werknemers naar kwaliteit van de arbeid. De NEA wordt uitgevoerd door CBS, TNO en het ministerie van Sociale Zaken.

 

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten
Gezond thuiswerken
Infographic