Chauffeurs: rijverbod lichte vrachtwagens bij code rood

25 januari 2018 | Door redactie

Chauffeurs willen graag een algeheel rijverbod voor lichte en lege vrachtwagens bij code rood. Dat zorgt voor duidelijkheid bij chauffeurs en dat is nodig, want tijdens de storm die half januari over Nederland woedde, hoorde 71% niets van de eigen werkgever.

Rijkswaterstaat gaf voorafgaand aan de storm het dringende advies af om niet te weg op te gaan. Een code rood is vrijblijvend en de verantwoordelijkheid ligt grotendeels bij de chauffeurs zelf. 71% heeft niets van de werkgever gehoord tijdens de storm, blijkt uit een enquête  van CNV Vakmensen. Het merendeel van de chauffeurs die wel hebben gesproken met hun planner of werkgever, kregen het advies om voorzichtig te zijn en naar eigen inzicht te handelen. Het merendeel van de chauffeurs is gewoon doorgereden.

Afspraken in cao over extreme weersomstandigheden

Code rood is geen vrijbrief voor werknemers om thuis te blijven. Zij zijn in principe verplicht om te werken, tenzij de cao anders voorschrijft. Voor werknemers die buiten werken (zoals bijvoorbeeld bouwvakkers), zijn in de cao vaak afspraken gemaakt over werken bij slechte weersomstandigheden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld afspreken dat werknemers thuis werken en als dat niet mogelijk is, dat zij een vakantiedag opnemen. Als werknemers met code rood toch naar werk komen, heeft de werkgever vanuit de Arbowet de plicht om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.